Kontakt:

Telefon: 
021 881 787

Mobitel: 091 524 14 14

e-mail: jaganela@gmail.com


"Ljubav počinje njegom najbližih, onih u našem domu"


Majka Tereza


Osigurana je 24 satna medicinska njega i skrb, redoviti nadzor specijaliste opće medicine, prema potrebi dolazak psihijatra, interniste, odlazak na specijalističke preglede i redovito praćenje bolesti.

Osigurana je njega u vidu sprječavanja komplikacija uslijed dugotrajnog ležanja i prevencije dekubitusa, te sanacija dekubitalnih rana uz osiguravanje ortopedskih pomagala.

Medicinsko osoblje doma vrši usluge uzimanja materijala za laboratorijske pretrage (uzimanje krvi, urina, stolice, bris rane…).

Provodi se peroralna, parenteralna terapija, hranjenje nazogastičnom sondom, uvođenje i mijenjanje urinarnih katetera, provođenje klizme za čišćenje, toaleta i održavanje stome, upotreba oksimetra, davanje kisika…

Osigurana je fizikalna terapija po nalogu fizijatra ili po potrebi korisnika.

Provodi se kineziterapija aktivno i pasivno razgibavanje, vježbe disanja, istezanja…

Vrši se evidencija i praćenje zdravstvenog stanja svakog korisnika.
Nitko ne može istinski jamčiti za budućnost. Najbolje što možemo jest odmjeriti izglede, predvidjeti moguće opasnosti, procijeniti vlastitu sposobnost sučeljavanja s njima i potom samopouzdano prijeći na planiranje.

Henry Ford II